Løvetannfolket i Jordandalen

Litt begrepsavklaring først: Løvetannbarn er et begrep som har satt seg om de barna som klarer seg på tross av nesten umulige oppvekstvilkår. Resiliens kalles det i flere fagdisipliner. Innen økologi/systemteori er resiliens et mål på hvor fort et økosystem går tilbake til sin tidligere tilstand etter en betydelig forstyrrelse. Sosial resiliens er samfunnets evne til å hente seg inn etter for eksempel naturkatastrofer eller … Continue reading Løvetannfolket i Jordandalen